Kan-kodin hoidon kohderyhmänä ovat erilaisista riippuvuuksista kärsivät, vangit ja vankilasta vapautuvat henkilöt, jotka suhtautuvat myönteisesti hengellisiin asioihin.

Jyväskylän kan-kodin hoito-ohjelma on kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuva yhteisöhoidollinen päihdehoito-ohjelma, jossa käytetään kognitiivisen, ratkaisukeskeisen ja kristillisen päihdehoidon menetelmiä. Ohjelma pohjautuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena.

Kuntoutuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen elämän eheytyminen; vapautuminen haitallisista riippuvuuksista, vastuullisuuden löytäminen suhteessa itseensä, lähimmäisiin ja yhteiskuntaan, anteeksisaamisen ja antamisen kokeminen sekä terve hengellinen elämä seurakuntayhteydessä.

Kuntoutusmenetelminä käytetään muun muassa motivoivaa haastattelua, ryhmätyöskentelyä ja palveluohjausta. Koti tarjoaa myös päihteetöntä erityistuettua asumista. Kan-Jyväskylän erityisosaaminen on luoda erilaisia kuntoutuspolkuja vankilasta vapauteen ja takaisin yhteiskuntaan.

Kodissa työskentelee neljä päihde-, vankila- ja terveyshuollon ammattilaista. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu kolmesta neljään erilaisilla tukimuodoilla palkattua kiertävää valvojaa.

Yhteistyökumppaneina toimivat Jyväskylän kaupunki, sosiaalitoimi, terveystoimi, poliisi, Rikosseuraamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Suomen Katulähetysliitto, Jyväskylän Katulähetys ry, Suvanto ry, Kuiville pyrkivien tuki ry, kristilliset ja muut päihdetyötä tekevät järjestöt, säätiöt, yhdistykset ja seurakunnat.

Lisätietoja ja yhteystiedot löydät Jyväskylän kan-kodin omilta sivuilta.

Share on FacebookTweet about this on Twitter