Raamatussa meille on annettu kaksi hyvin selkeää elämänohjetta: rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Näiden ohjeiden toteuttamiseen ei tarvita erityistä kutsumusta, vaan se kuuluu meille jokaiselle. Meidän tehtävänämme on huolehtia jokaisesta – vanhuksista, syrjäytyneistä, yksinhuoltajista ja niin edelleen. Olisi mahtavaa, jos kaupungissamme uskovat tunnettaisiin siitä, kuinka he tekevät hyvää.

Seurakuntamme diakoniatyön perustana on Jeesuksen ja alkuseurakunnan esimerkki palvelevasta elämäntavasta ja lähimmäisenrakkaudesta. Diakonia on todistus Kristuksen rakkaudesta ja osa seurakunnan kokonaistehtävää. Pyrimme tukemaan hädässä olevia lähimmäisiämme niin hengellisissä, henkisissä kuin fyysisissä tarpeissa ja kohtaamme heidät siellä, missä he asuvat ja elävät. Yhdessä toteutettavan diakonian avulla edistämme seurakunnassamme keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteyttä.

Diakoniatyön puhelinpäivystys ma-ke klo 10-15  numerossa 050 400 2135. Yhteydenotot myös sähköpostitse ajasta riippumatta: diakonia(at)jklhelluntaisrk.fi.

Päihde- ja vankilatyö

Diakoni Sakari Pihlaja

Paarinkantajat on viikoittain kokoontuva vapaamuotoinen keskusteluryhmä, joka on tarkoitettu päihteiden tai muiden riippuvuuksien kanssa taisteleville. Ryhmässä keskustellaan asioista luottamuksellisesti Jumalan sanan pohjalta, tarjotaan vertaistukea ja ohjataan hengelliseen kasvuun. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18.

Vankilatyössä tapaamme uskoontulleita vankeja ja ohjaamme heitä seurakuntaan sekä tuemme vapautumisprosessissa. Vierailemme Vaasan, Kuopion ja Sukevan vankiloiden kristillisillä osastoilla sekä ohjaamme vankeja Kan-kuntoutukseen – tutustu esimerkiksi Jyväskylän Kan-kotiin.

Tarjoamme myös luottamuksellista henkilökohtaista ohjausta ja esirukouspalvelua seurakuntalaisille, joilla itsellään tai heidän läheisillään on ongelmia päihteiden tai muiden riippuvuuksien kanssa.

Romanityö

Diakonit Mertsi Florin ja Armas Hagert

Seurakuntamme romanityön perustana on pyrkimys yhteyteen koko seurakunnan kanssa. Tarjoamme myös erityisesti romaneille suunnattua toimintaa, kuten kerran kuukaudessa Palokan Toivonkulmassa järjestettävät yhteysillat. Illoissa keskeisessä osassa on hengellinen anti, minkä jälkeen juomme kahvia, keskustelemme avoimesti ja kohtaamme ihmisiä. Pyrkimyksenämme on rohkaista erityisesti seurakunnasta etääntyneitä tulemaan takaisin seurakuntayhteyteen.

Järjestämme myös pienryhmätoimintaa sekä avoimen iltakahvilan Huhtasuon kylätoimistolla joka toinen keskiviikko. Kahvilailtojen tarkoitus on luoda yhteyttä  kaikkien ikäryhmien ja ihmisten kanssa. Romanityön diakoneihin voi ottaa yhteyttä myös kotikäynneistä, joita toteutetaan mahdollisuuksien rajoissa.

Sielunhoito

Diakonit Riitta-Leena Huttunen ja Sirpa Huttunen

Seurakuntamme sielunhoitotyötä johtaa ja sielunhoitajiamme ohjaa sekä tukee sielunhoidon ohjausryhmä vastuupastori Kenneth Karppisen kanssa.

­Sielunhoito on luottamuksellista keskustelua ja rukousta. Tarjoamme sekä henkilökohtaisia keskusteluja että sielunhoidollisia ryhmiä (esim. Krito). ­Hengellinen sielunhoitotyö ei pois­sulje ammattiapua, vaan pyrkii omalta osaltaan tukemaan ihmisen kasvua terveeseen hengelliseen ja henkiseen aikuisuuteen. ­Sielunhoitajina toimivat seurakuntamme hyväksymät sielunhoitajat. Järjestämme sielunhoitoon liittyen myös koulutuksia.

Jos kaipaat sielunhoitoa, ota yhteyttä toimistoomme.

Vanhus- ja ystäväpalvelu

Diakoni Annie Leppänen

Ystäväpalvelun kautta järjestetään säännöllisiä vierailuita vanhusten luo. Tavoitteena on vastavuoroinen ystävyyssuhde ja sukupolvien välisen kuilun kaventaminen. Vierailujen yhteydessä voidaan tarjota apua kaupassa käyntiin tai ulkoilemiseen, tai tapaaminen voidaan käyttää kahvitellen ja jutellen.

Talonmiespalvelu tarjoaa käytännön apua pienissä kotitaloustöissä. Apua voi pyytää vaikkapa ikkunanpesuun, pihatöihin, siivoukseen, pieniin korjaustöihin tai vaikkapa kodintekniikan käyttöön.

Yksinhuoltajille haluamme tarjota lastenhoitoapua sekä apua pienissä askareissa. Lastenhoitoapu voi myös mahdollistaa vanhemmalle hetken omaa aikaa. Lisäksi pyrimme auttamaan järjestämällä kyytipalvelua seurakunnan tilaisuuksiin.

Pienet musiikkiryhmät vierailevat kodeissa ja palvelutaloissa. Ryhmät laulavat hengellisiä lauluja asukkaille tai yhdessä heidän kanssaan sekä voivat myös rukoilla asukkaiden kanssa.

Apua on tarjolla kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Erityisesti haluamme lisäksi panostaa ikääntyneisiin sekä yksinhuoltajiin. Kun tarvitset apua tai haluaisit, että joku vierailisi luonasi, ota rohkeasti yhteyttä diakoniatiimiin (diakonia(at)jklhelluntaisrk.fi) tai seurakunnan toimistoon (050 409 9170).

Haluatko auttaa?

  • auttajat ovat ihan tavallisia seurakuntalaisia, luotettavia ja tehtäväänsä opastettuja nuoria, keski-ikäisiä ja senioreita
  • työtä koordinoi diakoni Sirpa Mäkinen
  • kun haluat auttaa, ilmoittaudu tiimille (diakonia(at)jklhelluntaisrk.fi) tai seurakunnan toimistoon (050 409 9170)
  • nyt on erityistarve autollisista henkilöistä – voit auttaa esimerkiksi tarjoamalla silloin tällöin tai säännöllisestikin jollekin lähelläsi asuvalle autokyydin tilaisuuksiin!