Väriläiskä – International Event

Ajankohta

Tapahtumapäivä(t): 20.04.2019
Klo: 09:30

Tapahtumapaikka

Keskusta
Lyseonkatu 3, Jyväskylä

Kuvaus

Welcome to an International colorful event – Väriläiskä! (Info suomeksi ja kysely suomalaisille alempana)

We will be having an International day which includes different sessions, a panel discussion, stories from foreigners, singing in different languages and good exotic food (lunch 5 €) with coffee & tea. The idea is to discuss about the theme – Unity in Diversity – in the church context, as well as the whole society, to build togetherness.

We need foreigners and Finns to come together and have dialogue and build this day.

We also kindly ask all you immigrants to fill the questionnaire below. The responses will be anonymous and participation in the query is voluntary. The results of the questionnaires will be used as a baseline for the Väriläiskä panel discussion, and later in an academic research conducted by PhD Elvis Nshom.

Tervetuloa kansainväliseen värikkääseen tapahtumaan – Väriläiskään!

Järjestämme kansainvälisen päivän, jossa on erilaisia sessioita, paneelikeskustelu, ulkomaalaisten tarinoita, laulua useilla eri kielillä sekä hyvää eksoottista ruokaa (lounas 5 €) kahvin ja teen kanssa. Ajatuksena on keskustella päivän teemasta – Yhteys moninaisuudessa – seurakuntakontekstissa sekä koko yhteiskunnan näkökulmassa, rakentaaksemme yhteishenkeä.

On tärkeää, että ulkomaalaiset ja suomalaiset tulevat yhteen ja keskustelevat sekä rakentavat tätä päivää.

Ystävällisesti pyydämme myös kaikkia suomalaisia vastaamaan alla olevaan kyselyyn. Vastaukset ovat täysin anonyymeja ja osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Kyselyn tuloksia käytetään lähtökohtana Väriläiskä-tapahtuman paneelikeskusteluun, sekä myöhemmin aineistona FT Elvis Nshomin toteuttaman tieteellisen tutkimuksen aineistona.