Uutta kotia kohti: Tiedote 9b/2019

Uusi kirkkomme on tarkastettu ja luovutettu käyttöömme. Rakennus hyväksyttiin käytettäväksi 12.9. ja virallinen luovutustilaisuus oli 13.9. Lopputarkastus pidettiin 20.9.

Rakennustyöt alkavat olla nyt tehty. Pieniä jälkitöitä tehdään muun muassa keittiössä, jonne toimitetaan joitain käyttökelpoisia keittiökoneita vanhalta temppeliltä. Itse hankkimamme monitoimisalin tuolit, aulasohvat ja tulkkauskoppien istuinpehmusteet tulevat lokakuun alussa.

Tilojen muut kalusteet kilpailutamme ja hankimme itse. Kaikkia kalusteita ei hankita kerralla, vaan käytämme harkintaa, jotta saamme jokaiseen tilaan mahdollisimman tarkoituksenmukaiset kalusteet. Aulan infotiskille on tilattu Pelican Rouge -kahviautomaatti, josta voi ostaa kahvia pankkikortilla.

Talotekniset käyttökoulutukset olivat 19.9. Urakoitsijat kertoivat järjestelmistä ja niiden huollosta kiinteistönhoidon edustajille. Urakoitsijat käyvät tarkastamassa järjestelmien toiminnan kahden vuoden takuuajan aikana 3-6 kuukauden välein urakasta riippuen. Vuoden kuluttua valmistumisesta pidetään välitarkastus, jossa havaitut viat korjataan. Varsinainen takuutarkastus pidetään kahden vuoden kuluttua. Joillakin rakennusosilla (esimerkiksi vedeneristykset ja led-valaisimet) ja laitteilla takuuaika on pidempi, 5-10 vuotta. Meillä on siis kaksi vuotta aikaa opetella kiinteistön käyttöä urakoitsijoiden tuella ja urakoitsijoiden laatiman huoltokirjan avulla.

AV-järjestelmien käyttökoulutuksia jouduttiin siirtämään kouluttajasta johtuvista syistä. Uudet koulutukset ovat 8.-9.10. klo 10-14 henkilökunnalle ja muille käyttäjille.  AV-tiimin koulutuksessa samoina päivinä klo 14-18 pääosassa ovat pääsalin av-järjestelmät. Keittiön vastuuhenkilöiden käyttökoulutus on 9.10. klo 17 alkaen.

Tärkeitä päivämääriä

  • Kaikille seurakuntalaisille avoin tutustumispäivä uudessa kirkossa sunnuntaina 29.9. klo 14-17
  • Muuttopäivien talkoisiin tarvitaan ahkeria seurakuntalaisia lauantaina 5.10. ja lauantaina 26.10 klo 10 alkaen
  • Huutokauppa hankkeen hyväksi pidetään sunnuntaina 6.10. ehtoolliskokouksen jälkeen vanhan temppelin alaparkkihallissa
  • Uutta kotia kohti -hankkeemme huipentuu kahteen samansisältöiseen vihkiäisjuhlaan lauantaina 2.11. klo 14 ja 16.30.

 Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Uutta kohtia kohti: Tiedote 9/2019

Seurakunnan toimintakeskusta ei voitu vastaanottaa 30.8.2019, koska rakennusvalvontaviranomainen ei antanut rakennukselle käyttöönottolupaa. Vaaditut korjaukset kestävät noin 2-3 viikkoa. Vastaanottoa jatketaan, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi.

Korjausten ajan rakennus on edelleen työmaa, eikä sinne saa mennä ilman rakennusurakoitsijan lupaa. Pienestä viivästymisestä huolimatta saamme upeat uudet tilat käyttöömme suunnitellussa aikataulussa, eikä muuttopäiviä ja vihkiäisiä tarvitse siirtää.

Tutustu myös muuttoon liittyviin tiedotteisiin sekä ohjeisiin: Muuttotiedote I

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi @jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi @jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Uutta kotia kohti: Muuttotiedote I

Rakennustoimikunta ja muuton vastuuhenkilöt hyväksyivät maanantaina 19.8. muuttoaikataulun ja seuraavat muuttoon liittyvät ohjeet.

Lisätty 30.8.2019 Muutto-ohjeisto sekä ohjeet siirrettävistä tavaroista.
Päivitetty 8.9.2019 Muutto-ohjeistoon kuljetusten yhteystietoja ja temppelin viimeinen tilaisuus.

Jätämme tilat käyttökuntoon

Vanha temppeli luovutetaan kaupungille lokakuun lopussa. Lähtökohtaisesti muutamme pois kuten vuokralaiset yleensä eli tyhjennämme temppelin kaikesta irtaimesta ja siivoamme tilat luovutuskuntoon. Lähiviikkoina pidämme kaupungin kanssa luovutuspalaverin, jossa sovimme yksityiskohdista tarkemmin. Mahdollisesti voimme jättää osan käyttökelpoista irtainta paikalleen, mikä helpottaisi muuttourakkaa.

Vanha irtaimisto hävitetään

Pääsääntöisesti kaikki vanha irtain tavara hävitetään. Tällä pyrimme varmistamaan, että vanhan temppelin mahdolliset sisäilman epäpuhtaudet eivät siirry uuteen kirkkoon. Huomioitava on, ettei mitään paperitavaraa, kirjoja tai toimistotarvikkeitakaan viedä temppeliltä uuteen kirkkoon. Hävitettävä materiaali lajitellaan mahdollisimman tarkasti. Syyskuun alussa paikalle tilataan roskalava ja muut tarvittavat kierrätysastiat. Lajittelu on ekologista, ja lajittelemalla myös säästämme.

Temppelin tyhjennyksestä vastaavat työmuodot vastuuhenkilöidensä johdolla. Seurakunnan työntekijät huolehtivat omien tilojensa tyhjennyksestä. Työmuotojen vastuuhenkilöille ja työntekijöille lähetetään sähköpostitse tarkemmat ohjeet. Tyhjennys pyritään tekemään hyvissä ajoin ennen lokakuun loppua. Toiminnan kannalta tarpeettoman materiaalin hävittäminen olisi hyvä tehdä jo syyskuun aikana.

Temppeliltä uuteen kirkkoon siirretään vain alasalin pöydät ja tuolit sekä osa soittimista, AV-laitteista, keittiökoneista ja keittiön astioista. Myös ehtoollisvälineet, kastepuvut ja valkoiset pöytäliinat ja legot otetaan muutossa mukaan. Kaikki siirrettävä tavara on yksilöity, eikä muuta irtainta saa uuteen kirkkoon viedä. Siirrettävien tavaroiden puhdistuksesta ja käsittelystä on laadittu täsmälliset ohjeet mukaellen muun muassa Hengitysliiton, Työterveyslaitoksen ja eräiden suurien kaupunkien muutto-ohjeistoja.

Huom! Kaikki keittiötoiminta päättyy temppelillä sunnuntain 29.9. päivätilaisuuteen.

Muuttotalkoot ja huutokauppa

Muuttotalkoot pidetään lauantaina 5.10. klo 10 alkaen ja lauantaina 26.10. klo 10 alkaen. Ensimmäisenä muuttopäivänä siirretään lähinnä alasalin kalusteita ja keittiön koneita, jälkimmäisenä soittimia. Molempina päivinä myös tyhjennetään temppeliä ei-siirrettävistä tavaroista ja siivotaan paikkoja. Talkoopäivien vastuuhenkilönä toimii Jari Pöyhönen (p. 040 773 9041).

Talkoopäiviin olemme saamassa ison muuttoauton. Muista kuljetuksista vastaavat Anssi Poikonen (p. 040 732 3273, virka-ajan ulkopuolinen aika) ja Pauli Vilkkilä (p. 040 776 2315, virka-aika).

Käyttökelpoisen irtaimen huutokauppa UKK-hankkeen hyväksi järjestetään temppelin alaparkissa sunnuntaina 6.10. päivätilaisuuden jälkeen. Lapsityön materiaaleja on tarkoitus kaupata kirpputoritapahtumassa.

Uusiin tiloihin siirtyminen

Rakennnusurakoitsija siivoaa rakennuksen pölyttömäksi luovutuspäivään 30.8. mennessä. Pölyttömyys todennetaan mittauksin.

Syys- ja lokakuu on uudessa kirkossa varattu TerveTalo -ohjeistuksen mukaiseksi tuuletusajaksi. TerveTalo-periaatteiden mukaisesti toteutettavissa julkisissa rakennuksissa ilmanvaihto pidetään yleensä tehostettuna koko ensimmäisen vuoden ajan. Sen jälkeen ilmanvaihto säädetään normaaliksi ”tarpeen mukaiseksi”, eli tilojen ollessa tyhjillään ilmanvaihto on puolella teholla ja toiminnan aikana ilmanvaihtoa tehostetaan. Tuuletusajalla pyritään vähentämään uuden talon rakenteista hengitysilmaan siirtyvien ärsyttävien aineiden määrää.

Työmuodot ja työntekijät voivat järjestellä paikkoja uudessa kirkossa jo lokakuussa. Lokakuussa järjestetään seurakuntalaisille myös mahdollisuus tutustua uuteen kirkkoon. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Varsinainen toiminta siirtyy uusiin tiloihin marraskuun alusta alkaen. Uuden kirkon vihkiäisiä vietetään lauantaina 2.11.

Muutto-ohjeisto

Tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Uutta kotia kohti: Tiedote 8/2019

Pääurakoitsijan aikatauluviive on saatu pääosin kiinni ja työmaa on valmistumassa aikataulun mukaisesti elokuun lopussa. Vielä työn alla ovat pihatyöt, kiveykset, julkisivujen viimeistely ja terassin rakentaminen. Piha-alue tyhjennetään tällä viikolla rakennustarvikkeista. Sisällä on käynnissä viimeistelytyöt ja siivous. Ruokasali ja aula tyhjennetään tällä viikolla ja siivous pääsee niissäkin tiloissa paremmin etenemään.

Putkiurakan osalta on joitakin kalusteasennuksia vielä käynnissä. Lisäksi tehdään mittauksia ja säätöjä.

Iv-urakan kaikki asennukset on pääosin tehty, viimeistelytöitä vielä tehdään. Maanantaina 5.8. suoritetussa iv-kanavien puhtaustarkastuksessa kanavat todettiin puhtaiksi. Toimintakokeet päästään tekemään maanantaina 12.8., minkä jälkeen tehdään lopulliset ilmanvaihdon säädöt.

Sähköurakoitsijalla ovat valaisimien asennukset käynnissä ja lisäksi on muita pieniä asennuksia. Säädöt ja mittaukset ovat käynnissä.

Automaatiourakan asennukset on pääosin tehty ja testaus on käynnissä. Toimintakokeen jälkeen tehdään lopulliset säädöt.

AV-urakan varusteet on pääosin toimitettu työmaalle ja asennuksista on tehty 60 prosenttia. Tällä hetkellä ovat käynnissä pääsalin av-laitteiden asennukset. Vanhasta temppelistä siirrettävät av-varusteet (mm. valopöytä) tarvitaan viikon 34 loppuun mennessä työmaalle. Av-suunnittelija tekee listan siirrettävistä av-varusteista.

Viikolla 34 tulevat pääsalin tuolit ja ne asennetaan paikoilleen. Sen jälkeen tehdään lopulliset akustiikkamittaukset ja av-säädöt.

Lisä- ja muutostyöpalaveri pidetään maanantaina 19.8. ja vastaanottokokous on perjantaina 30.8.

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi @jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi @jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Uutta kotia kohti: Tiedote 5/2019

Työmaa on pääosin aikataulussa. Sähkötöissä on pientä viivettä, mutta se ei vaikuta hankkeen valmistumiseen.

Sisäpuolella on käynnissä laatoitus-, tasoite- ja maalaustyöt. Päälavan nurkissa olevia varasto- ja sosiaalitiloja sekä alakattoja rakennetaan. Keittiölaitteiden asennustyöt ovat jo pitkällä.

Uusina työvaiheina ovat alkamassa nousevan katsomon lattian vanerointi ja lavan runkotyöt. LVI- ja sähkötyöt etenevät rakennustöiden rinnalla.

Ulkona alkavat rappaus- sekä pihatyöt. Sisällä kesäkuun työlistalla on muun muassa kalusteiden ja varusteiden asennusta, hissin asennus, akustointiin liittyviä töitä, ovien asennusta ja listoituksia.

Heinäkuussa tehdään viimeistelyjä ja loppusiivousta sekä taloteknisiä töitä. Myös AV-asennukset alkavat vasta tuolloin. Elokuussa on tarkastuksia sekä LVI- ja sähkölaitteiden testauksia ja säätöjä. Lopulliset AV- ja akustiikkasäädöt voidaan tehdä vasta penkkien asennuksen jälkeen.

Seurakuntalaisille järjestetään tutustumismahdollisuus työmaalle tiistaina 18.6. klo 17-19.

 

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Uutta kotia kohti: Tiedote 3/2019

Rakennustyöt työmaalla ovat edenneet aikataulussa ja näillä näkymin rakennus valmistuu aikataulussa elokuun 2019 loppuun mennessä. Betonilattioiden hionnat on pääosin tehty. Pääsalin ja ruokasalin lattioissa suoritetaan vielä uusi kevyt hionta ja pintakäsittely toukokuussa. Tällä pyritään tasaamaan lattioiden pinnan sävyeroja.

Tarjouskilpailun ja neuvottelujen perusteella av-urakoitsijaksi valittiin Audico Systems Oy. Av-suunnittelija ja Inmeco valmistelivat urakkasopimuksen allekirjoitettavaksi viikolla 13. Av-urakka ei sisältynyt rakennuskustannuksiin, vaan se rahoitetaan erillisellä leasing-rahoituksella, ellei varoja saada kerättyä muuten ennen laitteiden heinäkuussa toteutuvaa toimitusta. Leasing-rahoituksessa maksuaika on viisi vuotta.

Toisen kerroksen toimisto- ja kerhohuonetilojen lattiamateriaaliksi oli suunniteltu Hydrocork-pinnoitetta. Rakennustoimikunta päätti vaihtaa materiaalin Pergon vinyyliksi. Se on tähän tarkoitukseen kestävämpi ja edullisempi. Väliovien toimittajaksi valittiin Korsu Ovet Oy, mutta toimitusongelmien vuoksi ovet kuitenkin tulevat Jeld-Wen Suomi Oy:ltä. Pääsalin ja ruokasalin välistä oviaukkoa päätettiin suurentaa ja laittaa siihen aiemmin suunnitellun yhden oven sijasta pariovet.

Hankkeemme sai valtakunnallisen keräysluvan helluntaiseurakuntien syyspäivillä Helsingissä lokakuussa. Keräykseen liittyvä kirje lähetettiin seurakuntiin tammikuussa ja vastauksia tuesta pyydettiin helmikuun loppuun mennessä. Useat seurakunnat ovat jo ilmoittaneet tuestaan hankkeelle. Osa tukee hanketta suoralla rahalahjoituksella, osa seurakunnista haluaa lahjoittaa heidän seurakuntiin tehtävän vierailun aikana kerättävän kolehdin kautta. Vierailuja seurakuntiin tekevät seurakuntamme pastorit ja suuri joukko eläkkeellä olevia pastoreita. Vierailijoita varten valmistellaan esittelymateriaali hankkeesta.

Rakennustoimikunta kävi 7.3. pitämässään kokouksessa läpi lisätöistä tulleita lisäkustannuksia ja toisaalta muutoksista tulleita hyvityksiä. Tuossa vaiheessa lisäkustannuksia oli kertynyt noin 26 000 euroa, mutta kaikista muutostöiden hyvityksistä ei vielä tuolloin ollut sovittu.

Rakennustoimikunta suunnitteli myös seurakuntalaisille tutustumisiltaa rakennustyömaalle. Kesäkuussa ennen lomakautta järjestettävän illan yksityiskohdista informoidaan myöhemmin.

 

Lisätietoja:
Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Harjannostajaisissa innostunut ja odottava tunnelma

Jyväskylän toimintakeskus valmistumassa

Seurakuntalaiset pääsivät tutustumaan uuteen kirkkoonsa.

Jyväskylän helluntaiseurakunnassa vietettiin 22. helmikuuta uuden toimintakeskuksen harjannostajaisia iloisella mielellä. Päivällä järjestettiin harjannostajaistilaisuus rakentajille ja yhteistyökumppaneille. Illalla myös seurakuntalaiset pääsivät ensimmäistä kertaa tutkailemaan, miltä tuleva koti sisältäpäin näyttää.

– Olen ihan liikuttunut kaikesta näkemästäni. Myös pääsalin suuri korkeus yllätti minut, ensimmäisten joukossa paikalle saapunut Reino Nojonen sanoi.

Koko ikänsä seurakunnan keskellä eläneelle miehelle toimintakeskuksen harjannostajaiset toivat sukupolvien yli kantavia muistoja. Reino Nojonen itse syntyi vanhan Siiontemppelin kiinteistössä vuonna 1940 ja oli rakentamassa nykyistä rukoushuonetta 1970-luvun alussa. Ja nyt hänen poikansa Jari Nojonen toimi avainpaikalla yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, kun päätös Jyväskylän helluntaiseurakunnan uuden toimintakeskuksen rakentamisesta tehtiin.

Harjannostajaistilaisuus keräsi runsaasti kiinnostunutta väkeä. Sitä juhlittiin laskiaispullakahveilla, kiitoslauluilla ja pastoreiden lyhyillä puheenvuoroilla, joissa visioitiin uuden tilan tuomia toimintamahdollisuuksia.

Syksyllä uusiin tiloihin

Hankkeen projektipäällikkö Anssi Maaranen kertoi rakennustöiden pysyneen hyvin aikataulussa.

– Meitä on auttanut paljon se, että pääsimme aloittamaan rakennustyöt heti viime kesän alussa ja osasimme ennakoida tavaratoimituksia tilaamalla hyvissä ajoin elementit, Maaranen kertoo.

– Toimintakeskus valmistuu ensi kesän lopulla, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa.

Uusi helluntaikirkko on esteettömyyskriteerit täyttävä rakennus, joka koostuu 600 hengen pääsalista, 200 hengen monitoimisalista, 250 hengen ruokasalista, avarista aulatiloista sekä toimisto- ja pienryhmätiloista. Salissa on nouseva katsomo. Kerrospinta-alaa uudessa rakennuksessa on yhteensä 2 210 neliömetriä.

Seurakunnanjohtaja Jyrki Palmi odottaa innoissaan monikäyttöisen toimintakeskuksen valmistumista.

– Voimme järjestää uusissa tiloissa tarvittaessa jopa 5–6 tilaisuutta yhtä aikaa. Kaikissa tiloissa on nykyaikainen äänentoisto ja oma näyttö. Kadulle päin avoimesta aulasta ja ulkoterassista tulee varmasti suosittu oleskelupaikka esimerkiksi nuorille, Palmi ennakoi.

Hänen mukaansa varsinkin lapset, nuoret ja opiskelijat tulevat hyötymään paljon uusista tiloista.

Yli seitsemän miljoonan hanke

Rakennushankkeen kustannusarvio on 7,15 miljoonaa euroa. Sen lisäksi nykyaikaiset av-laitteet vaativat vielä 380 000 euron investoinnin. Oman rahoituksen ja nykyisen temppelin myyntitulojen lisäksi lainarahaa tarvitaan 3,5 miljoonaa.

Helluntaiseurakunnan toimintakeskus on erinomaisella paikalla kaupungin keskustassa ja yliopiston lähellä. Sen viereen on tulossa kansainvälisen tason liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen urbaani keskus, jota suunnitellaan parhaillaan Hippos2020-hankkeessa. Läheinen sijainti tarjoaa hyviä mahdollisuuksia yhteistyölle ja tilojen vuokraamiselle.

Jyväskylän helluntaiseurakunnalla on valtakunnallinen keräyslupa rakennushankkeeseen, ja sitä koskeva kirje on lähetetty kaikille maamme helluntaiseurakunnille.

– On tärkeää, että seurakunnat myös vastaavat siihen, Jyrki Palmi muistuttaa.

Seurakunnanjohtaja Jyrki Palmi (vas.) ja projektipäällikkö Anssi Maaranen iloitsivat harjannostajaisissa rakennushankkeen suotuisasta etenemisestä.

Uusi toimintakeskus nousee Jyväskylän kaupunkirakentamisen tärkeimmän kehittämiskohteen kulmaukseen.

 

Tämä uutinen on julkaistu alun perin RV-lehdessä 7.3.2019. 

Teksti: Leevi Launonen
Kuvat: Pentti Heinonen

Uutta kotia kohti: Tiedote 1/2019

Työt rakennustyömaalla ovat edenneen pääosin aikataulussa. Kaikki lattiat on valettu ja osa niistä on jo hiottu. Ulkoseinien rappauslevytykset ovat käynnissä. Kolmannen keroksen IV-konehuone on valmis ja laiteasennukset siellä ovat alkamassa. Putki- ja sähköasennukset ovat käynnissä. Ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt ovat alkamassa.

Työmaalla pidettiin alkaneen vuoden toisella viikolla Terve talo -tarkastus (ks. Terve talo -kriteerit). Tässä yhteydessä rakennukset ulkoseinät kuvattiin lämpökameralla. Lämmöneristys näytti tiiviiltä, mitään pahoja vuotokohtia ei havaittu. Betonielementtien asennus oli onnistunut hyvin.

AV-laitteiden tarjouskilpailu on päättynyt 21.12.18. Parhaillaan käydään jatkoneuvotteluja kahden edullisimman tarjoajan kanssa.

Harjannostaiset on päätetty pitää 22.2.19. Alustavasti on suunniteltu tilaisuutta rakentajille päivällä. Seurakuntalaisille ja muille kiinnostuneille on tarkoitus järjestää toinen tilaisuus illalla.

 

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Uutta kotia kohti: Tiedote 11/2018

Rakennusprojekti on edennyt hyväksytyssä aikataulussa. Paroc-elementtien myöhästymisestä johtunut viive saadaan kurottua kiinni. Työmaalla pidetään 2-3 viikon välein Terve Talo -tarkastuksia, joissa tarkastellaan kosteuden hallintaan liittyviä asioita. Rakennus on nyt sateelta suojattu. Pääsalin kohdalla on pitävä vesikatto ja toimiston osalla sääsuoja. Rakennuksessa on väliaikainen lämmitys.

Betonilattioiden valut on aloitettu. Valut tehdään kolmessa lohkossa, joista kaksi lohkoa on jo valettu. Viimeinen lohko valetaan joulukuussa. Varsinainen lattioiden hionta tehdään tammikuussa.

AV-järjestelmien urakkatarjouspyynnöt on lähetetty ja niiden palautus on 21.12.2018.

Rakennustoimikunta päättää viikon 50 alussa, mitä tuolia suositellaan hankittavaksi pääsaliin ja antaa siitä esityksen 13.12. pidettävään hallituksen ja vanhimmiston yhteiskokoukseen. Loppuvaiheeseen päässeet tuolimallit ovat 1.-2.12. seurakuntalaisten nähtävillä ja saatu palaute huomioidaan valinnassa.

 

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063

Uutta kotia kohti: Osallistu pääsalin tuolien valintaan

Rakennustoimikunta on valinnut kolme tuolimallia, joista valitaan pääsalin tuolit. Mallit ovat nähtävillä temppelin aulassa la-su 1.-2.12.18. Lauantain joulumarkkinoihin ja Jouluiloa Albaniaan -tapahtumaan sekä sunnuntain jumalanpalvelukseen ja illan konserttiin osallistujat voivat siis kokeilla tuolimalleja ja äänestää mieluisinta mallia.

Tuoleja vertaillessa on hyvä huomioida, että tuolimallien kankaiden materiaalit ja värit eivät ole vielä lopullisia. Äänestys on neuvoa antava, ja siinä on mahdollista antaa myös vapaamuotoista palautetta tuoleista.

Pääsalin tuolien hankinta on yksi UKK-hankkeen loppuvaiheen merkittävimpiä valintoja, joten tule, testaa ja äänestä!